Sử dụng Internet và máy tính công cộng của thư viện hợp lý

Duyệt lần cuối ngày 6 tháng 2 năm 12

Máy tính công cộng của thư viện cho phép người dùng tìm kiếm nhiều tài nguyên điện tử. Máy tính tài nguyên thư viện chỉ dùng để tìm kiếm tài nguyên của thư viện và cơ sở dữ liệu điện tử được lựa chọn. Máy tính internet cung cấp thông tin vượt ra ngoài giới hạn của bộ sưu tập của thư viện. Máy tính internet cung cấp đầy đủ các plug-in trình duyệt Internet phổ biến nhất cho tìm kiếm trên Internet, hiển thị các tập tin, và xem các nội dung đa phương tiện. Máy tính internet cũng cung cấp truy cập để xử lý văn bản. Không có trạm nào cung cấp hỗ trợ cho tất cả các loại tập tin, plug-in trình duyệt, hoặc các công nghệ Internet.

Sử dụng tất cả các máy tính trong thư viện phù hợp với chính sách này và chính sách Hành vi trong thư viện của Thư viện Hạt Multnomah. Bản sao của các chính sách này cũng có sẵn từ một quầy dịch vụ thư viện.

Truy cập tài nguyên Internet

Thư viện Hạt Multnomah cam kết cung cấp truy cập đến các tài nguyên thông tin, giáo dục, giải trí và văn hóa cho người dùng thư viện thuộc mọi lứa tuổi và nguồn gốc. Trong suốt lịch sử tồn tại, Thư viện Hạt Multnomah đã tạo điều kiện cho thông tin có sẵn bằng một loạt các định dạng, từ các tài liệu in đến các tài liệu nghe nhìn. Hệ thống máy tính của thư viện cung cấp cơ hội để tích hợp tài nguyên điện tử từ mạng thông tin trên toàn thế giới với tài nguyên khác của thư viện. Thư viện phấn đấu để cân bằng quyền được truy cập tài nguyên thông tin của người dùng với quyền được làm việc trong một môi trường công cộng không có âm thanh và hình ảnh nhằm mục đích quấy rối những người dùng thư viện khác hoặc nhân viên thư viện của người dùng.

Mục tiêu của thư viện trong việc cung cấp truy cập Internet là để phát triển bộ sưu tập hiện tại của thư viện về kích cỡ và chiều sâu và, với tư cách một một cơ quan tiếp cận công chúng, cho bất kỳ ai muốn sử dụng Internet cơ hội để thực hiện điều đó.

Nhân viên thư viện liên tục xác định và đăng bài viết trên trang web thư viện nêu cụ thể các điểm bắt đầu cho các tìm kiếm phù hợp với sứ mệnh và vai trò dịch vụ của thư viện. Các trang Trẻ em, Thiếu niên, Trung tâm giúp làm Bài tập về nhà Chủ đề nghiên cứu đã được cung cấp để hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm các trang web phù hợp với lứa tuổi và chủ đề.

Nhân viên thư viện sẽ giúp quý vị sử dụng máy tính để tìm thông tin quý vị cần. Nhân viên thư viện và tình nguyện viên cũng sẽ giúp quý vị học cách sử dụng công cụ tìm kiếm trên các máy tính Internet, mặc dù họ không thể cung cấp hướng dẫn tổng quát một đối một. Hỏi bất kỳ quầy tham khảo nào về thông tin đào tạo cung cấp qua thư viện, hoặc vào sự kiện để xem một danh sách các lớp học tại thư viện khu vực của quý vị.

Lọc Internet

Internet cung cấp truy cập đến những tài liệu dồi dào làm phong phú thêm về con người, nghề nghiệp và văn hóa cho các cá nhân thuộc mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, internet cũng cho phép truy cập đến một số tài liệu có thể gây xúc phạm, phiền nhiễu, bất hợp pháp, không chính xác hoặc không đầy đủ. Người dùng được khuyến khích đánh giá tính hợp lệ và tính phù hợp của thông tin truy cập qua Internet.

Thử nghiệm của thư viện và các cơ quan độc lập đã chỉ ra rằng phần mềm lọc có thể giúp chặn truy cập vào các trang web Internet khó chịu. Tuy nhiên, phần mềm này không thể chặn tất cả các trang web khó chịu, và nó đôi khi chặn tài liệu hữu ích, bao gồm các trang web phù hợp với trẻ em, thiếu niên và người lớn.

Các máy tính Internet công cộng được trang bị phần mềm lọc thương mại. Chính sách lọc của thư viện duy trì các nguyên tắc tự do tri thức, cho phép người lớn ra lựa chọn lọc riêng cho bản thân. Chính sách này cũng nhằm đảm bảo rằng các thư viện của chúng tôi là nơi an toàn và thân thiện với trẻ em, và nó khẳng định quyền và trách nhiệm của cha mẹ thực hiện lựa chọn cho con mình.

 • Người lớn (18 tuổi trở lên) có thể chọn tìm kiếm có lọc hoặc không lọc trong mỗi lần truy cập
 • Thiếu niên (từ 13 đến 17 tuổi) có lựa chọn truy cập Internet có lọc hoặc không lọc trừ khi cha mẹ hoặc người giám hộ chỉ định truy cập có lọc.
 • Trẻ em (12 tuổi hoặc ít hơn) có truy cập Internet có lọc trừ khi cha mẹ hoặc người giám hộ chỉ định họ có thể lựa chọn giữa truy cập có lọc và không lọc.

Cha mẹ có thể chọn bỏ qua các tùy chọn truy cập Internet mặc định này cho con mình. Xem Hướng dẫn về Bộ lọc & Internet cho Cha mẹ.

Xem các quy định về lọc cho người dùng giấy phép cho khách dùng Internet dưới phần Thời gian và các giới hạn khác bên dưới.

Máy tính của trẻ em

Các khu vực của trẻ em trong toàn Thư viện Hạt Multnomah được thiết kế để thân thiện với trẻ em. Những khu vực này bao gồm một số lượng hạn chế các máy tính, nhiều máy trong số đó cung cấp tài nguyên đặc biệt dành cho trẻ em. Để phục vụ trẻ em tốt nhất, tất cả các máy tính trong khu vực chỉ định cho trẻ em đều dành cho việc sử dụng của trẻ em dưới 14 tuổi và cho những người chăm sóc là người lớn đi kèm hoặc hỗ trợ trẻ em. Máy tính Internet của trẻ em mở ra là một giao diện đặc biệt của trẻ em và chỉ cho phép sử dụng Internet có lọc. Chúng tôi đề nghị quý vị dán "nội quy" rõ ràng, dễ đọc trên hoặc gần màn hình máy tính của quý vị ở nhà và nhắc nhở con quý vị rằng những quy định này áp dụng cho việc sử dụng Internet tại các thư viện công cộng. Bất cứ khi nào có thể, giám sát hoạt động trực tuyến của con quý vị. Nếu quý vị không quen với máy tính và Internet, chúng tôi mời quý vị tham gia một lớp học miễn phí tại thư viện. Sau đó, ngồi xuống cùng con quý vị và bảo con quý vị chỉ cho quý vị các trang web mà con quý vị truy cập và cách con quý vị điều hướng trên Internet.

Cha mẹ và con cái nên đọc NetSmartz.org từ National Center for Missing & Exploited Children (Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và bị Lợi dụng). ConnectSafely cung cấp các lời khuyên và tư vấn về an toàn hữu ích cho cha mẹ và thiếu niên.

Thời gian và các giới hạn khác

Để truy cập Internet một thành viên phải sử dụng số thẻ thư viện riêng của mình. Một khách không có thẻ thư viện có thể nhận được một giấy phép cho khách dùng Internet bằng cách đăng ký và trình căn cước có ảnh hiện hành, hợp lệ. Nếu ID có ảnh của quý vị không bao gồm ngày sinh quý vị phải cung cấp ngày sinh của mình cho đăng ký khách. (Khách dưới 12 tuổi không cần phải trình căn cước). Khách dưới 12 tuổi sẽ nhận được một giấy phép cho khách dùng Internet với chỉ truy cập có lọc. Một chủ thẻ thư viện có thể không nhận được một giấy phép cho khách dùng Internet, và không khách nào có thể nhận được nhiều hơn một giấy phép cho khách dùng Internet mỗi ngày.

Mỗi cá nhân bị giới hạn trong hai lần truy cập Internet một giờ mỗi ngày và phải sử dụng số thẻ thư viện riêng của mình hoặc số giấy phép cho khách dùng Internet để đăng ký cho một máy tính và đăng nhập. Yêu cầu bất kỳ nhân viên nào giúp đỡ để đăng ký một máy tính Internet. Nhân viên có thể thu xếp các trạm với mục đích đặc biệt, chẳng hạn như những máy tính cung cấp cho trẻ em và người khuyết tật, và thực hiện các biện pháp khác mà sẽ quản lý việc sử dụng Internet và đạt được mục tiêu của chính sách này.

Máy tính của thư viện được thiết lập để cho một cá nhân sử dụng một mình. Tối đa hai người có thể ngồi/làm việc cùng nhau tại bất kỳ một  máy tính nào, ngoại trừ trong trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như phòng thí nghiệm máy tính và phòng khách thiếu niên hoặc khi một cha mẹ/người giám hộ ngồi cùng con họ.

Quyền riêng tư

Thư viện thực hiện một loạt các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị khi quý vị sử dụng máy tính thư viện. Xem Tuyên bố về quyền riêng tư và bảo mật của hồ sơ thư viện.

Màn hình riêng tư có sẵn cho máy tính Internet. Tuy nhiên, màn hình này không thể ngăn chặn những người dùng thư viện khác nhìn thấy những gì quý vị đang xem. Máy tính của thư viện ở trong một khu vực công cộng. Những người khác có thể vô tình tiếp xúc với những gì quý vị đang xem. Thư viện yêu cầu quý vị nhạy cảm với thực tế là quý vị đang làm việc trong môi trường công cộng được chia sẻ bởi những người thuộc mọi lứa tuổi.

Biện pháp phòng ngừa

Các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động gây cản trở hoặc gián đoạn mạng, người dùng, dịch vụ hoặc thiết bị bị nghiêm cấm và không được bảo vệ bởi chính sách quyền riêng tư của thư viện. Thư viện không thường xuyên theo dõi các máy tính công cộng, nhưng bảo lưu quyền làm như vậy khi nghi ngờ có vi phạm chính sách này hay hoạt động bất hợp pháp. Nhân viên được cho phép hành động ngay lập tức để bảo vệ an toàn của máy tính và mạng và thực thi các quy tắc sau đây. Điều này bao gồm tịch thu bất kỳ phương tiện truyền thông di động, yêu cầu người sử dụng rời khỏi một máy tính hoặc cơ sở, và liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Quý vị có trách nhiệm tuân thủ luật bản quyền, hợp đồng bản quyền và các chính sách của các trang web riêng lẻ mà quý vị xem.

Thông báo: Cảnh báo về Giới hạn Bản quyền

Là một thành viên, khả năng của quý vị để gửi hoặc liên kết đến tài liệu có bản quyền bị luật bản quyền của Hoa Kỳ quản lý. Thư viện bảo lưu quyền xóa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ bài viết hoặc liên kết nào mà, theo đánh giá của nhân viên thư viện, vi phạm luật bản quyền. Theo 17 USC S 512 (i)(1)(A), thư viện có thể chấm dứt quyền truy cập của thành viên vào hệ thống hoặc mạng do thiếu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, hoặc tái phạm vi phạm bản quyền. Thư viện đã thông qua chính sách này và sẽ thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để thực thi chính sách trong hoàn cảnh thích hợp.

Phần mềm và các tập tin khác tải về từ Internet có thể chứa virus hoặc phần mềm gián điệp mà có thể lây nhiễm sang các máy tính khác.

Quy định quản lý sử dụng máy tính thư viện

Không tuân thủ các quy định sau có thể dẫn đến việc mất các đặc quyền máy tính, mất đặc quyền thư viện và bị truy tố.

Mỗi lần đăng nhập, người dùng máy tính thư viện phải hoàn thành một thỏa thuận sử dụng nhấp qua thừa nhận những quy định này và phải đồng ý tuân theo các quy định.

 1. Đăng ký một máy tính Internet trước khi sử dụng; ​​đăng nhập sử dụng thẻ thư viện riêng của quý vị hoặc số giấy phép cho khách dùng Internet và trả lại máy tính ngay khi thời gian của quý vị đã hết.
 2. Trả lại máy tính ngay khi nhân viên yêu cầu.
 3. Quý vị có thể tải các tập tin sử dụng phương tiện truyền thông hỗ trợ. Thư viện không chịu trách nhiệm cho thiệt hại của phương tiện truyền thông của quý vị hoặc hỏng dữ liệu của quý vị, bao gồm thiệt hại do sự cố máy móc hoặc hỏng do nhiễm virus hoặc phần mềm gián điệp trong khi sử dụng máy tính thư viện. Không cố gắng chạy hoặc thực hiện các chương trình hay các ứng dụng từ các phương tiện lưu trữ cá nhân.
 4. Có một khoản phí cho việc in ra từ máy tính công cộng, trừ khi in hồ sơ thành viên của quý vị hoặc kết quả tìm kiếm Event Finder. Phí được ghi rõ. Quý vị phải trả tiền trước khi in.
 5. Màn hình riêng tư có sẵn cho máy tính Internet. Tuy nhiên, hiệu quả của các màn hình riêng tư có giới hạn. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác bằng cách không cố gắng quan sát hoặc bình luận về những gì người khác đang xem. Hãy nhạy cảm với thực tế là quý vị đang làm việc trong môi trường công cộng được chia sẻ bởi người thuộc mọi lứa tuổi. Một số địa điểm quy định tất cả người dùng sử dụng màn hình riêng tư. Tại các địa điểm khác, việc sử dụng màn hình riêng tư có thể được yêu cầu theo quyết định của Người Phụ trách. Sử dụng màn hình riêng tư nếu quý vị được yêu cầu làm như vậy.
 6. Thành viên có thể "khóa" một trạm Internet bằng cách nhấn ctrl+alt+delete và chọn "khóa máy." Làm như vậy cho phép một thành viên để máy tính một mình mà không bị mất quyền riêng tư của mình. Để mở khóa máy tính, thành viên đó phải nhấn ctrl+alt+del một lần nữa và nhập lại số thẻ thư viện và PIN của mình.
 7. Ngừng xem bất kỳ trang web nào tạo ra một không khí không thân thiện cho người dùng thư viện khác và nhân viên nếu một nhân viên yêu cầu quý vị dừng lại, và không xem các trang web tương tự khi có sự hiện diện của những người khác.
 8. Sử dụng tai nghe khi nghe nội dung âm thanh, và giữ âm lượng thấp để quý vị không làm phiền người khác.
 9. Như một hành vi lịch sự với người khác, hoàn toàn thoát khỏi phiên làm việc của mình khi quý vị kết thúc. Điều này cũng bảo vệ sự riêng tư của tìm kiếm của quý vị. Để làm điều này, nhấn các phím Ctrl-Alt-Del, chọn Log Off (Thoát Khỏi), sau đó chọn Log Off một lần nữa.
 10. Không tập trung xung quanh máy tính khi làm như vậy có thể gây trở ngại cho những người khác hoặc tạo ra tiếng ồn làm những người khác mất tập trung.
 11. Dù máy tính trẻ em có đang được sử dụng hay không, máy tính trẻ em ở tất cả các địa điểm chỉ dành cho việc sử dụng của trẻ em và người chăm sóc trẻ em đi cùng.
 12. Không sử dụng căn cước, mã vạch hoặc số pin của người khác, được hoặc không được phép, để đăng ký hoặc đăng nhập vào một máy tính.
 13. Không lạm dụng thiết bị máy tính hoặc phần mềm.

Lạm dụng bao gồm nhưng không giới hạn trong:

 • Xem tài liệu vi phạm luật hoặc quy định liên bang, tiểu bang và địa phương, bao gồm cả những luật hoặc quy định liên quan đến việc truy cập, xem, in và phân phối tài liệu khiêu dâm hoặc khiêu dâm trẻ em
 • Xâm nhập vào hệ thống máy tính thư viện hoặc bất kỳ hệ thống máy tính nào khác
 • Dùng sai, phá hoại hoặc toan tính phá hoại thiết bị máy tính hoặc phần mềm; xáo trộn các thiết lập máy tính
 • Cản trở hoạt động, tính toàn vẹn hoặc an ninh của hệ thống
 • Cố gắng đạt được hoặc đạt được truy cập vào các tập tin hoặc mã ủy quyền của người khác
 • Hiển thị hoặc in các tài liệu vi phạm chính sách của Hạt Multnomah về quấy rối tình dục in ấn.
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cố tình xúc phạm hoặc tạo ra một môi trường đe dọa hoặc không thân thiện
 • Thâm nhập vào các máy tính ở xa thông qua TCP/IP ở các địa điểm bên ngoài từ Máy tính Tài nguyên Thư viện
 • Vi phạm luật bản quyền và các thỏa thuận cấp phép phần mềm hoặc các chính sách của các trang web đơn lẻ mà quý vị xem
 • Không trả phí in
 • Từ chối hoặc bỏ qua yêu cầu một nhân viên để trả lại một máy tính
 • Không đăng ký cho một máy tính Internet; không đăng nhập sử dụng số thẻ thư viện riêng của quý vị hoặc số thẻ cho khách
 • Không thực hiện theo các giới hạn thời gian
 • Bất kỳ vi phạm nào khác của tuyên bố Sử dụng Hợp lý Internet và Máy tính Công cộng của Thư viện