Quy tắc Thư viện Quận Multnomah

Dưới đây là những vi phạm quy tắc của thư viện. Nhân viên thư viện và nhân viên an ninh sẽ xác định xem một hành vi cụ thể có bị cấm theo quy tắc hay không. Khi đưa ra quyết định đó, nhân viên thư viện và nhân viên an ninh sẽ xác định xem liệu có khả năng lớn hơn không xảy ra vi phạm hay không.

Các hành vi vi phạm quy tắc bao gồm:

 1. Tham gia hoạt động vi phạm luật pháp liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc luật hiện hành khác.
 2. Thực hiện hành vi tình dục, theo định nghĩa trong Đạo luật được Sửa đổi của Oregon (Oregon Revised Statutes, ORS) 167.060, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi động chạm thân thể hoặc chạm vào cơ quan sinh dục của một người qua lớp quần áo bằng hành động kích thích hoặc thỏa mãn tình dục rõ ràng.
 3. Thực hiện hành vi gây gián đoạn hoặc cản trở hoạt động bình thường của thư viện, hoặc làm phiền nhân viên hoặc khách sử dụng thư viện, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • có hành vi tạo ra một môi trường thù địch, trong đó có việc sử dụng ngôn ngữ hoặc cử chỉ lăng mạ hoặc đe dọa
  • có hành vi có khả năng gây thương tích cá nhân cho người thực hiện hành vi hoặc những người khác
  • có hành vi chống lại hoặc xem thường chính sách của thư viện
 4. Uống đồ uống có cồn (ngoại trừ đồ uống được cho phép tại một chương trình, sự kiện được thư viện phê duyệt) hoặc sử dụng sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điện tử hoặc cần sa khi ở trong khuôn viên của thư viện.
 5. Sử dụng nhà vệ sinh của thư viện sai mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tắm rửa, cạo râu hoặc gội đầu, hoặc bất kỳ hoạt động nào cản trở khách khác sử dụng cơ sở vật chất.
 6. Chèo kéo, nài nỉ, vận động hoặc phân phát các tài liệu bằng văn bản bên trong tòa nhà thư viện, bao gồm cả lối ra vào hoặc tiền sảnh của tòa nhà thư viện hoặc theo cách thức gây cản trở một cách vô lý hoặc ngăn cản việc ra/vào thư viện trong các khuôn viên của thư viện.
 7. Mang theo vũ khí trái phép khi đi vào hoặc ở trong khuôn viên của thư viện.
 8. Mang động vật vào trong các tòa nhà thư viện (ngoại trừ động vật phục vụ được Đạo luật người Khuyết tật Hoa Kỳ [Americans with Disabilities Act, ADA] công nhận và động vật được phép mang theo tại các chương trình, sự kiện được thư viện phê duyệt), hoặc buộc động vật và không có người giữ trong khuôn viên của thư viện, vi phạm Bộ luật Quận Multnomah (Multnomah County Code) §13.305. ADA yêu cầu động vật phục vụ luôn luôn có sự kiểm soát của người điều khiển.
 9. Mang hoặc đi xe đạp hoặc các thiết bị tương tự khác bên trong tòa nhà thư viện, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền sảnh hoặc lối ra vào có mái che. Đi giày trượt patin, ván trượt hoặc các thiết bị tương tự khác trong khuôn viên của thư viện.
 10. Ngủ hoặc có vẻ như đang ngủ trong khuôn viên của thư viện.

Quy tắc áp dụng trong các trường hợp:

Những quy tắc này áp dụng trong khuôn viên thư viện. Khuôn viên thư viện bao gồm toàn bộ tòa nhà, phần bên trong và bên ngoài, và tất cả khu vực do thư viện Quận Multnomah kiểm soát và điều hành.

Trừ ra những quy tắc có ghi rõ chỉ áp dụng trong khuôn viên thư viện, bao gồm trong tòa nhà thư viện, thì các quy tắc này cũng áp dụng cả khi dịch vụ thư viện được sử dụng và cung cấp trên nền trực tuyến, hoặc qua điện thoại hoặc bên ngoài khuôn viên thư viện, bao gồm cả khi một cá nhân đang:

 • Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng các dịch vụ thư viện;
 • Tương tác hoặc tác động đến nhân viên thư viện, người đang trong giờ làm việc và có mặt tại một địa điểm để cung cấp dịch vụ thư viện hoặc có liên quan đến vai trò của nhân viên tại thư viện;
 • Tương tác hoặc tác động đến những khách khác, người đang sử dụng dịch vụ của thư viện hoặc cố gắng sử dụng các dịch vụ của thư viện.

Lệnh cấm sử dụng thư viện khi vi phạm quy tắc

Một cá nhân vi phạm các quy tắc này có thể được yêu cầu rời khỏi khuôn viên thư viện. Ngoài ra, một cá nhân vi phạm các quy tắc này có thể bị cấm vào khuôn viên thư viện Quận Multnomah và mất mọi đặc quyền sử dụng thư viện, bao gồm quyền sử dụng dịch vụ trên mạng Internet, bất luận là việc vi phạm xảy ra hoặc trong khuôn viên thư viện hoặc khi dịch vụ thư viện được cung cấp trên nền trực tuyến, qua điện thoại hoặc bên ngoài khuôn viên thư viện.

Trong một số trường hợp, một cá nhân sẽ bị cấm vào thư viện cho đến khi khắc phục được hành vi vi phạm; trong những trường hợp khác, một cá nhân có thể bị cấm vào thư viện trong khoảng thời gian từ một ngày cho đến nhiều năm, tùy thuộc vào nguyên nhân lệnh cấm. Ví dụ: nếu vi phạm liên quan đến hành vi đe dọa hoặc hành vi gây rối một cách nghiêm trọng, thì cá nhân này sẽ bị cấm trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, những cá nhân vi phạm một quy tắc nào sau khi đã có lệnh cấm vào thư viện có thể phải chịu nhận một lệnh cấm lâu dài hơn. Cá nhân, khách của thư viện không cần vi phạm cùng một quy tắc thì mới phải chịu thi hành lệnh cấm nghiêm khắc hơn, cũng vậy lệnh cấm còn có thể được ban ra trước khi cảnh báo về hành vi không phù hợp của họ.