Đọc Sách Mùa Hè

Biểu tượng của chương trình Đọc sách mùa Hè 2023, hình trái tim với loa phóng thanh màu xanh lá phát ra từ Đọc bằng nhiều ngôn ngữ

Chúc mừng bạn đọc mùa Hè!

Chương trình Đọc sách mùa Hè năm 2023 chính thức kết thúc! Thật là một năm nổi bật về đọc sách. Nhờ vào sự hợp tác với bảy khu học chính Quận Multnomah, trên 67,300 trẻ em nhận được bảng trò chơi Đọc sách mùa Hè trong tay trước kỳ nghỉ học. 

Tình nguyện viên

Chương trình Đọc sách mùa Hè cũng trao cơ hội làm tình nguyện cho thiếu niên từ lớp 6 trở lên. Trên 500 tình nguyện viên động viên bạn đọc tham gia chương trình, trả lời câu hỏi và phân phát phần thưởng Đọc sách mùa Hè. Cảm ơn các bạn, những tình nguyện viên Đọc sách mùa Hè!

Xin kiểm tra lại vào tháng Tư năm 2024 để biết thông tin chương trình Đọc sách mùa Hè và làm tình nguyện năm 2024.

Muốn biết về công việc tình nguyện?  Xin vào trang mạng Hoạt động Tình nguyện

Chương trình Đọc sách mùa Hè được ủng hộ từ những tài trợ gửi cho The Library Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, nhằm củng cố hướng lãnh đạo, cải tiến phát triển thư viện và kết nối với các nhà hỗ trợ tư nhân.