Đọc Sách Mùa Hè

Biểu tượng chương trình Đọc Sách Mùa Hè 2022

Chúc mừng bạn đọc mùa Hè!

Chương trình trò chơi Đọc sách mùa Hè năm 2022 chính thức kết thúc. Nhờ vào sự hợp tác với bảy khu học chánh, trên 60,000 trẻ em nhận được bảng trò chơi trong tay trước kỳ nghỉ học. 27,510 bảng trò chơi được gửi tới các thư viện để khai mạc chương trình Đọc sách mùa Hè. 

Đã có 16,728  em hoàn thành trò chơi qua Beanstack App và bằng bảng trò chơi giấy tại các thư viện. Các em đã nhập trên 501,000 ngày đọc sách. Trung bình trong mùa Hè mỗi ngày các em đã đọc sách 30 phút, kết quả là trên 15,050,000 phút đọc sách trong suốt tháng Hè.

Tình nguyện viên

Mùa Hè năm nay, thiện nguyện viên chương trình Đọc sách mùa Hè đã trở lại làm việc trực tiếp giúp thư viện chúng ta. Trên 400 em thiếu niên đã tận tâm tình nguyện dành thời gian của các em để động viên bạn đọc tham gia chương trình, trả lời câu hỏi về trò chơi và phân phát các phần thưởng Đọc sách mùa Hè.

Tình nguyện viên còn quảng bá trong cộng đồng về chương trình Đọc sách mùa Hè, khuyến khích bạn đọc trong toàn quận.

Hãy trở lại vào mùa Xuân tới để có thông tin về chương trình Đọc sách mùa Hè và việc làm tình nguyện cho năm 2023. 

Muốn biết về công việc tình nguyện trong năm?  Xin vào trang mạng Hoạt động Tình nguyện

Chúc mừng các em thắng giải Đọc Sách mùa Hè!!!

Từ 0 đến 4 tuổi
Giải Nhất: Tiệc sinh nhật tại Wiggle Room
Người thắng giải: Neko, 4 tuổi trong mùa Hè, hiện đã lên 5 tuổi, thư viện Hollywood
Giải Nhì: Thẻ quà Visa trị giá $150 do tổ chức The Library Foundation trao tặng
Người thắng giải: Virginia, 1 tuổi, thư viện Holgate

Từ lớp mẫu giáo đến lớp 5
Giải Nhất: Giải thưởng công nghệ được chọn sau khi tham khảo với chuyên viên makerspace thư viện Rockwood
Người thắng giải: Oskar, học sinh lớp 1 trường tiểu học Scott, thư viện Gregory Heights. Oskar đã chọn 1 iPad và 1 Sphero Robot.
Các Giải Nhì
Giải Nhì thứ nhất: Thẻ quà Visa trị giá $250 do tổ chức The Library Foundation trao tặng.
Người thắng giải: Denver, học sinh mẫu giáo trường tiểu học Parklane, thư viện Rockwood
Giải Nhì thứ hai: Tiệc sinh nhật tại Mad Science
Người thắng giải: Davis, học sinh lớp 4 của Metropolitan Learning Academy, thư viện Fairview

Trường Trung học cơ sở + Trung học phổ thông
Giải Nhất: Giải thưởng công nghệ được chọn sau khi tham khảo với chuyên viên makerspace thư viện Rockwood, và tư cách hội viên của Metro East
Người thắng giải: Leilani, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Walt Morey, thư viện Troutdale

Giải Nhì Trung học phổ thông: Giải thưởng công nghệ được chọn sau khi tham khảo với chuyên viên makerspace, thư viện Rockwood
Người thắng giải: Natalie, học sinh lớp 9 trường Trung học phổ thông Roosevelt, thư viện St. Johns
Natalie đã chọn 1 iPad, 1 Apple pen và apps vẽ.

Các Giải Nhì Trung học cơ sở
Giải Nhì thứ nhất: Thẻ quà Visa trị giá $250 do tổ chức The Library Foundation trao tặng.
Người thắng giải: Lucas, học sinh lớp 7 chương trình Access Academy, thư viện Hillsdale

Giải Nhì thứ hai: Tiệc chơi Bowling cho 8 người tại Superplay
Người thắng giải: Fionn, học sinh lớp 6 trường tiểu học Sellwood, thư viện Sellwood

Chương trình Đọc sách Mùa Hè được tài trợ qua quà tặng cho The Library Foundation, một tổ chức nội bộ, phi lợi nhuận nhằm củng cố hướng lãnh đạo, cải tiến phát triển thư viện và nối kết với các nhà hỗ trợ tư nhân.