Đọc Sách Mùa Hè

Logo for Summer Reading 2019
Ngày 14 tháng Sáu – Ngày 31 tháng Tám, 2019

Đọc sách thêm niềm vui và nhận giải thưởng vào mùa hè này. Tất cả các em bé, trẻ em, trẻ vị thành niên đều được đón chào tham gia chơi trò chơi Đọc Sách Mùa Hè. Và các thư viện có những buổi biểu diễn trực tiếp, các chương trình người chế tạo, thủ công và mỹ nghệ miễn phí và còn nhiều thứ nữa dành cho mọi lứa tuổi. Hãy đi đến bất kỳ thư viện nào bắt đầu từ ngày 14 tháng Sáu để ghi danh và nhận một bảng trò chơi. Tất cả các giải thưởng phải được nhận trước ngày 31 tháng Tám.


Chương trình Đọc Sách Mùa Hè do tổ chức The Library Foundation thực hiện nhờ sự hỗ trợ hào phóng từ các nhà tài trợ của chúng tôi.