Đề nghị mua

Đề nghị của bạn đọc giúp chúng tôi duy trì bộ sưu tập hợp thời và hợp ý với cộng đồng chúng ta. Có một cuốn sách, bộ phim, đĩa CD nhạc hoặc tạp chí nào bạn muốn thư viện mua cho bộ sưu tập không? Hãy cho chúng tôi biết!

Tôi đề nghị mua bằng cách nào?

  1. Nhấp vào ‘Login / My MCL” (Đăng Nhập / My MCL) từ phía trên cùng bên phải của một trang bất kỳ và chọn ‘My Library Dashboard' (Tổng quan hoạt động cá nhân) từ menu thả xuống.
  2. Đăng nhập khi được nhắc và chọn ‘Submit a Suggestion’' (Gửi Đề nghị mua) từ menu 'My Library Dashboard' ở bên trái.
  3. Nhập thông tin được yêu cầu và nhấp vào 'Submit' để gửi cho chúng tôi đề nghị của bạn.

Mỗi bạn đọc có thẻ sử dụng thư viện quận Multnomah có thể đề nghị tối đa năm hạng mục mỗi tháng.

Làm cách nào để biết liệu thư viện có mua hạng mục đã đề nghị của tôi hay không?

Để kiểm tra hiện trạng của các đề nghị trước đó:

  1. Nhấp vào  'Log in / My MCL' (Đăng Nhập / My MCL) từ phía trên cùng bên phải của một trang bất kỳ.
  2. Chọn 'My Library Dashboard' (Tổng quan hoạt động cá nhân) từ menu thả xuống.
  3. Chọn 'Suggested this month' (Đã đề nghị trong tháng này) từ menu Tổng quan hoạt động ở bên trái.

Tôi đề nghị mua sách điện tử hoặc loại sách thu âm cho tải về bằng cách nào?

Gửi yêu cầu qua ứng dụng OverDrive là cách nhanh và dễ dàng nhất để đề nghị mua sách điện tử hoặc loại sách thu âm cho tải về.

  1. Đăng nhập vào OverDrive bằng số thẻ thư viện và mật mã của bạn.
  2. Tìm đầu đề bạn muốn đề nghị. Nếu bạn không nhìn thấy đầu đề đang tìm kiếm, nghĩa là nó không có sẵn để thư viện mua dạng kỹ thuật số. Những đầu đề có nhãn “Not owned” (Không có) thì không thuộc bộ sưu tập kỹ thuật số. Nhấn hoặc nhấp vào đường dẫn “Recommend” (Đề nghị)
  3. Một thông báo hiện lên cần bạn nhập vào địa chỉ email để bạn có tên trong danh sách chờ và nhận được tin báo khi thư viện mua.
  4. Chọn “Recommend” để hoàn tất việc đề nghị.

Một đầu đề nào thư viện mua trên ứng dụng OverDrive cũng sẽ có trên ứng dụng Libby.