Đề nghị mua

Nếu có một cuốn sách, bộ phim, đĩa CD nhạc, tạp chí hoặc bản nhạc nào quý vị và các bạn muốn thư viện mua về cho bộ sưu tập, xin vui lòng cho chúng tôi biết! Cám ơn quý vị và các bạn đã giúp chúng tôi duy trì bộ sưu tập hợp thời và hợp ý với cộng đồng chúng ta.

Nhân viên lưu ý đến nhiều yếu tố khi xem xét những đề nghị mua, bao gồm ngân sách, sự lưu hành, chỗ trưng bày và phạm vi lẫn mục đích của bộ sưu tập. Vui lòng đọc chính sách thư viện về bộ sưu tập để tìm hiểu thêm.

Tôi đề nghị mua bằng cách nào?

  1. Nhấp vào ‘Login / My MCL” (Đăng Nhập / My MCL) từ phía trên cùng bên phải của một trang bất kỳ và chọn ‘My Library Dashboard' (Tổng quan hoạt động cá nhân) từ menu thả xuống.
  2. Đăng nhập khi được nhắc và chọn ‘Submit a Suggestion’' (Gửi Đề nghị mua) từ menu 'My Library Dashboard' ở bên trái.
  3. Nhập thông tin được yêu cầu và nhấp vào 'Submit' để gửi cho chúng tôi đề nghị của quý vị.

Mỗi bạn đọc có thẻ sử dụng thư viện quận Multnomah có thể đề nghị tối đa hai hạng mục mỗi tháng.

Làm cách nào để biết liệu thư viện có mua hạng mục đã đề nghị của tôi hay không?

Để kiểm tra hiện trạng của các đề nghị đã gửi trước đó:

  1. Nhấp vào  'Log in / My MCL' (Đăng Nhập / My MCL) từ phía trên cùng bên phải của một trang bất kỳ.
  2. Chọn 'My Library Dashboard' (Tổng quan hoạt động cá nhân) từ menu thả xuống.
  3. Nhập thông tin được yêu cầu và nhấp vào 'Submit' để gửi cho chúng tôi đề nghị của quý vị và các bạn.

Tôi đề nghị mua sách điện tử hoặc loại sách thu âm cho tải về bằng cách nào?

Gửi yêu cầu qua ứng dụng Libby hoặc trên trang mạng Libby là cách nhanh và dễ dàng nhất để đề nghị mua sách điện tử hoặc sách thu âm cho tải về. Hướng dẫn về cách gửi đề nghị có trên trang Help của Libby

Xin hỏi nhân viên thư viện nếu quý vị và các bạn cần trợ giúp.