PortlandMaps (Website)

PortlandMaps chứa thông tin về bất động sản và các tòa nhà trong khu vực đô thị Portland. Bản đồ này bao gồm ngày bán và giá bán gần đây, thông tin đánh giá thuế tài sản, giấy phép thành phố gần đây (và một số giấy phép trong quá khứ), bản đồ địa hình, bản đồ các tài nguyên trong khu phố như công viên và trường học, số liệu thống kê tội phạm tại địa phương, bản đồ ảnh chụp từ không trung, thông tin về các dự án công trình công cộng, bản đồ cống thoát nước, bản đồ cho biết nơi có tác phẩm mỹ thuật công chúng và nhiều thông tin khác. Quý vị có thể tìm kiếm các bất động sản theo địa chỉ hoặc sử dụng bản đồ để lướt xem.

Sử dụng nguồn thông tin này để tìm kiếm:

  • Nhà tôi được xây dựng vào năm nào?
  • Phố tôi sống thuộc hiệp hội khu phố nào?
  • Tôi có thể có bản đồ về số liệu thống kê tội phạm tại địa phương được không?
  • Tôi từng thấy dự án xây dựng nào trên đường đi làm; thành phố đang xây dựng gì sao?

Nguồn thông tin này tập trung vào các bất động sản trong ranh giới thành phố Portland hoặc ranh giới Quận Multnomah; thông tin về các bất động sản bên ngoài khu vực này cũng được đưa vào nhưng ít chi tiết hơn.