JSTOR

JSTOR là kho lưu trữ tài liệu học thuật từ khắp nơi trên thế giới. Tìm các bài viết và tài liệu nguồn chính gốc về mỹ thuật, kinh doanh, giáo dục, lịch sử, pháp luật và khoa học.

Kho lưu trữ điện tử này bao gồm các tạp chí học thuật toàn văn được xuất bản trên khắp thế giới từ những năm 1600 đến nay. Nó cũng bao gồm các tài liệu nguồn chính gốc, chẳng hạn như thư từ, hình ảnh và tờ gấp, sách nhỏ quảng cáo.

Tìm nội dung truy cập mở từ bộ sưu tập đó và các nguồn khác: Nguồn mở JSTOR