Gale Academic OneFile

Các bài viết toàn văn, được bình duyệt hàng đầu từ các tạp chí và nguồn tham khảo hàng đầu thế giới. Với phạm vi thông tin rộng rãi về khoa học vật lý, kỹ thuật/ công nghệ, y tế, khoa học xã hội, nghệ thuật, thần học, văn học và các chủ đề khác, Academic OneFile là nguồn thông tin đáng tin cậy và toàn diện. Tìm kiếm bài viết toàn văn của tờ New York Times từ năm 1995 có các bài ở định dạng PDF và HTML mà không bị hạn chế; người nghiên cứu có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin chính xác. Nguồn thông tin này được cập nhật hàng ngày.