Read 4 Life - Đọc sách mùa Hè dành cho người lớn

Tham gia chương trình Read 4 Life bằng cách hỏi về bảng trò chơi tại thư viện của quý vị, in ra bảng trò chơi (tiếng Hoatiếng Việttiếng Tây Ban Nhatiếng Nga và tiếng Anh). Trò chơi bắt đầu vào ngày 16 tháng 6.

Trò chơi này dành cho độc giả người lớn. Nếu bạn 17 tuổi hoặc nhỏ hơn, chúng tôi có trò chơi Đọc sách mùa Hè dành riêng cho bạn!

Chương trình Read 4 Life được tài trợ qua tổ chức Friends of the Library.

Cách tham gia

Trong thời gian Hè, mời quý vị hoàn thành bốn hoạt động bất kỳ được nêu trên bảng trò chơi. 

Nếu quý vị không muốn sử dụng bảng trò chơi, xin hãy thực hiện các bước sau đây:

  • Trên một mẩu giấy, ghi ra bốn đầu đề sách hoặc bốn hoạt động liên quan đến việc đọc mà quý vị hoàn tất trong mùa Hè này
  • Kèm tên, thông tin liên lạc của quý vị và dòng chữ “Read 4 Life 2024”
  • Đưa đến bất kỳ một Thư viện Quận Multnomah nào không trễ hơn ngày 31 tháng 8, 2024 để nhận phần thưởng (khi còn hàng).

Quý vị có thể tham gia bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Ảnh
Con rái cá đang đọc sách phía trên dòng chữ Thư viện Quận Multnomah năm 2024

Phần thưởng

Bắt đầu ngày 15 tháng 7, nộp lại bảng trò chơi để nhận một phần thưởng hoàn thành, khi còn hàng. Các lựa chọn phần thưởng gồm có: một nón, hoặc một túi, hoặc nhãn dán. Quý vị cần nhận phần thưởng không trễ hơn ngày 31 tháng 8 năm 2024.

Trị giá phần thưởng 

Nón -- $8
Túi -- $10
Nhãn dán -- $2.50