Làm thẻ thư viện

Thẻ Thư viện Hạt Multnomah mở cánh cửa đến một thế giới thông tin và giải trí: sách, sách điện tử, phim, tải nhạc, CD, sách nói, báo điện tử và các bài báo tạp chí, máy tính thư viện, vé vào bảo tàng và hơn thế nữa. Tất cả những gì quý vị cần để bắt đầu là một thẻ thư viện. Thẻ thư viện miễn phí cho cư dân của Hạt Multnomah và nhiều vùng xung quanh.

Còn lạ lẫm với thư viện? Điền mẫu này để nhận thẻ thư viện.

Thẻ thư viện miễn phí cho cư dân Hạt Multnomah. Quý vị có thể lấy thẻ thư viện tại bất kỳ địa điểm thư viện nào hoặc nhận trực tuyến.

Sau khi quý vị nhận thẻ thư viện, quý vị có thể đăng ký My MCL.


Mất thẻ thư viện?

Xin báo mất thẻ sớm nhất có thể. Đến bất kỳ thư viện nào để nhận thẻ mới – miễn phí.