Làm thẻ thư viện

Nộp đơn xin trực tuyến

Tiếp cận ngay với sách điện tử, sách nói, các phương tiện truyền thông trực tuyến và nhiều loại khác.

Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ trên mạng và đặt tài liệu ngay lập tức.

Xin hãy đến thư viện lấy thẻ mới của quý vị trong vòng 6 tháng. Khi quý vị nhận thẻ, vui lòng mang theo ảnh Nhận Dạng (ID) hoặc liên lạc với chúng tôi cho những tùy chọn khác.

  • Nếu quý vị ở độ tuổi 13-17, quý vị có thể xuất trình thẻ Nhận Dạng (ID) hoặc đi cùng người lớn
  • Nếu quý vị dưới 13 tuổi, hãy đi cùng người lớn.

Quý vị có phải là nhà giáo dục không? Các giáo viên và nhà giáo dục có thể nộp đơn xin thẻ thư viện cho nhà giáo dục.

Quý vị có sống ngoài Quận Multnomahkhông? Đăng ký một trong những tùy chọn này.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc gì.


Quý vị bị mất thẻ thư viện?

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay, sau đó đến bất kỳ thư viện nào để nhận thẻ mới miễn phí.