Dạy kèm cho học viên người lớn

Ảnh
Hai người lớn nhìn vào cuốn sách đang mở tại một cái bàn trong thư viện

Liên lạc chúng tôi!

Gọi hoặc gửi tin nhắn số 503.577.9984 hoặc email để bắt đầu.

Email mcl.adult.literacy@multcolib.org

Thư viện có người dạy kèm theo mô hình một kèm một và nhóm nhỏ để giúp học viên đạt được mục tiêu học tập của họ.

  • Chuẩn bị cho bài kiểm tra chứng chỉ GED bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, bao gồm toán học, nghệ thuật ngôn ngữ và xã hội học. 
  • Học tiếng Anh gồm đọc, viết, nói và nghe.
  • Dành cho  những người lớn gặp khó khăn trong cách đọc, học hành, và tập đọc.
  • Trao dồi kỹ năng viết và toán học cho cuộc sống hằng ngày.
  • Chuẩn bị cho bài kiểm tra nhập Quốc tịch.