Lấy chứng chỉ GED

Ảnh
Một người đang ngồi học tập tại một cái bàn trong thư viện

Lấy chứng chỉ Phát triển giáo dục tổng hợp (General Educational Development, GED). Thư viện cung cấp dịch vụ dạy kèm miễn phí, tài liệu học tập miễn phí và giúp chi trả cho bài kiểm tra GED. 

Gọi điện hoặc nhắn tin đến số 503.577.9984 hoặc gửi email đến địa chỉ mcl.adult.literacy@multcolib.org để tìm hiểu thêm về nguồn thông tin GED miễn phí tại thư viện.
 

Trợ giúp trực tuyến giúp quý vị đạt chứng chỉ GED

GED Testing Service
Nguồn thông tin trực tuyến chính thức để chuẩn bị và hoàn thành kỳ kiểm tra GED.

Learning Express
Làm bài kiểm tra thử GED trực tuyến. Quý vị cần có số thẻ tài khoản thư viện để sử dụng dịch vụ này.
 


Các tổ chức khác tại địa phương giúp quý vị lấy chứng chỉ GED

Lớp học Kỹ năng Cơ bản trường Clackamas Community College - CCC
Cung cấp nhiều cách để hoàn thành chứng chỉ GED hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và xây dựng kỹ năng đọc và toán học.

Lớp học Cơ bản dành cho người lớn trường Portland Community College - PCC
Chuẩn bị cho bài kiểm tra GED với các lớp học dành cho người lớn. PCC có các lựa chọn lớp học trực tuyến và học trực tiếp. 

Hội đồng Phổ cập giáo dục Portland
Tổ chức Portland Literacy Council cung cấp các chương trình đào tạo cho thiện nguyện viên dạy kèm trực tuyến và học trực tiếp cũng như tổ chức hội nghị hằng năm cho hỗ trợ viên dạy kèm về khả năng đọc viết. 

Lớp học Kỹ năng Cơ bản cho người lớn trường Mt. Hood Community College - MHCC
Cung cấp cho học viên người lớn những cơ hội giúp họ phát triển trình độ tiếng Anh, kỹ năng đọc viết và tính toán cũng như lấy chứng chỉ GED.