Các lựa chọn thẻ thư viện

Thẻ Thư Viện Quận Multnomah

Quý vị có thể nhận thẻ thư viện miễn phí nếu quý vị sống tại, sở hữu bất động sản, dạy học hoặc đi học tại:

Oregon

  • Quận Clackamas, ngoại trừ Thành Phố Johnson
  • Quận Hood River
  • Quận Multnomah
  • Quận Washington

Washington

  • Quận Clark
  • Quận Klickitat
  • Quận Skamania
  • Một số khu vực của Quận Cowlitz: Các thành phố Ariel, Cougar hoặc Woodland, Yale Precinct

Các dịch vụ có thể tiếp cậnsắp xếp đặc biệt được cung cấp. Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc.

Quý vị có phải là nhà giáo dục không? Giáo viên và nhà giáo dục có thể đăng ký thẻ thư viện nhà giáo dục.

Thẻ thư viên sử dụng hạn chế dành cho cư dân Oregon

Quý vị có thể nhận thẻ thư viện sử dụng hạn chế miễn phí thông qua Chương Trình Thẻ Thông Hành Thư Viện Oregon. Tìm hiểu xem liệu thư viện của quý vị có tham gia không.

Thẻ thư viện sử dụng đầy đủ có trả phí

Nếu quý vị sống bên ngoài khu vực dịch vụ trên, quý vị có thể nhận thẻ Thư Viện Quận Multnomah với $180,00 mỗi năm. 

Đến thư viện để trực tiếp hoàn tất đơn đăng ký và nhận thẻ thư viện của quý vị.

Thẻ thư viện tại các thư viện gần đó

Những người sống trong những khu vực dịch vụ này có thể nhận thẻ thư viện miễn phí tại tất cả những thư viện này: 

Quý vị phải đăng ký lấy thẻ thư viện tại mỗi hệ thống thư viện.

Các mục phải được trả lại cho hệ thống thư viện mà mục đó được mượn.

Các hệ thống thư viện khác có các yêu cầu đăng ký, quy tắc và phí khác nhau.