Sách điện tử và các tài liệu tải về được

Hãy thử các ứng dụng và dịch vụ này để mượn tài liệu thư viện dạng kỹ thuật số, chẳng hạn như sách điện tử, sách nói, tạp chí, âm nhạc và phim ảnh.  Quý vị cũng có thể truy cập trực tiếp vào nội dung này thông qua danh mục thư viện. 

Nhận thẻ thư viện trực tuyến để truy cập ngay lập tức.

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp khi quý vị cần.

Sách điện tử và sách thu âm

 

Tìm xem và đọc dễ dàng khi truy cập OverDrive từ máy tính bàn của bạn hoặc qua ứng dụng Libby.

Bắt đầu với sự trợ giúp từ dịch vụ này.

 


Phim ảnh, âm nhạc và các chương trình truyền hình phát theo luồng

Kanopy

Tải ứng dụng (app) Kanopy để coi trực tuyến phim được chọn tập trung vào thể loại kinh điển, tài liệu và độc lập (independent movies)

 

Hoopla

Hoopla là một dịch vụ truyền thông số phát theo luồng cho phép khách hàng thường xuyên của thư viện có nhiều lựa chọn để xem phim, chương trình truyền hình, video hướng dẫn và giáo dục, phim tài liệu và nghe nhạc thông qua trình duyệt, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Các khách hàng thường xuyên của thư viện có thể truy cập tất cả các anbum nhạc theo từng tuần và xem phim cũng như các nội dung video khác trong ba ngày đối với mỗi mục, giới hạn bốn mục mỗi tháng. Hoopla cũng có ứng dụng iOS  và ứng dụng Android.

 Dành cho mọi người:

Thư viện Tham khảo Ảo Gale: Hơn 1,400 đầu sách điện tử tham khảo, và mọi cơ sở dữ liệu thông tin Gale tại Thư viện Hạt Multnomah.

 

 

EBook Central: Sách điện tử của các nhà xuất bản uy tín trong tất cả các lĩnh vực học thuật, cùng với các công cụ nghiên cứu đắc lực.