Học tiếng Anh

Ảnh
Person raising hand in classroom

Để biết thêm thông tin, hãy gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến số 503.577.9984 hoặc email đến mcl.adult.literacy@multcolib.org.

mcl.adult.literacy@multcolib.org

Chương trình tại thư viện

Giờ Hội thoại
Quý vị đang học tiếng Anh? Hãy tập luyện nói tiếng Anh với học viên khác trong chương trình Talk Time. Để có thông tin ghi danh, xin gọi hoặc nhắn tin cho số 503.577.9984, hoặc gửi email đến mcl.adult.literacy@multcolib.org.

Lớp học tiếng Anh miễn phí tại thư viện
Thư viện cũng có các lớp học tiếng Anh giảng dạy trực tiếp miễn phí. Lớp học dành cho mọi cấp độ. Không cần phải ghi danh.

Dạy kèm cho học viên người lớn
Thư viện tổ chức các lớp dạy kèm theo mô hình một kèm một và nhóm nhỏ để giúp học viên đạt được mục tiêu học tập của họ.
 

Trợ giúp trực tuyến để học tập tiếng Anh

Cell-Ed 
Học tiếng Anh, các kỹ năng cơ bản và nhiều nội dung khác trên điện thoại di động với Cell-Ed.

Mango Languages 
Khóa học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) với 100 bài học.

Nguồn thông tin khác hỗ trợ học tiếng Anh trực tuyến
 

Sách, CD và DVD hỗ trợ học tiếng Anh

 

Những lớp học ngôn ngữ tiếng Anh thường được gọi là: 

  • ESL: Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
  • ESOL: Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác 
     

Portland ESL Network 
Nguồn thông tin các lớp học ESL trong khu vực Portland.

Chương trình Kết nối Cộng đồng của tổ chức Easter Seals (Easter Seals Connecting Communities Program) 
Cung cấp lớp học ESL cho tất cả các thành viên trong cộng đồng. Tổ chức cũng có các chương trình dành cho những cá nhân khuyết tật gặp trở ngại về ngôn ngữ hoặc kỹ năng đọc viết.

Nhóm hội thoại học Anh ngữ thuộc khu vực Tigard dành cho người lớn (Tigard Informal English Language Learning for Adults, TIELLA)
Tạo cơ hội thực hành trao đổi, nói chuyện bằng tiếng Anh trực tiếp trên lớp và trực tuyến qua mạng. Học theo nhóm nhỏ đủ mọi cấp độ.

Torus 
Nối kết người học và người dạy kèm. Cung cấp các lớp học tiếng Anh trên toàn quận, bao gồm tại các thư viện.

Chương trình ESL của trường Community College Mount Hood
Cung cấp các lớp học giúp phát triển kỹ năng đọc, viết, nói và nghe.

Chương trình ESOL của trường Portland Community College
Cung cấp các lớp học tiếng Anh mọi cấp độ, bao gồm cho cả học viên không biết hoặc biết rất ít tiếng Anh. Chương trình này chào đón những học viên khiếm thính hoặc có vấn đề về thính giác.