Trái phiếu Xây dựng Thư viện

Thư viện tuyệt vời. Cộng đồng tuyệt vời.

Nhờ sự hỗ trợ của các cử tri Quận Multnomah, Thư viện Quận Multnomah sẽ mở rộng một số thư viện và xây dựng một thư viện mới cho cộng đồng tại vùng phía Đông của Quận. Bao gồm những dự án này:

  • Mở rộng và nâng cấp bảy thư viện chi nhánh: thư viện Albina, thư viện Belmont, thư viện Holgate, thư viện Midland, thư viện North Portland, thư viện Northwest và thư viện St. John.
  • Xây mới một thư viện chủ lực khu vực phía Đông của Quận.
  • Tăng thêm tốc độ internet gigabit cho tất cả các thư viện.
  • Thành lập một trung tâm quản lý, sắp xếp và phân phối tài liệu.

Xem toàn bộ trình tự dự án. Khi dự án bắt đầu, cách năng động để liên quan đến dự án là lắng nghe các buổi nói chuyện, tìm hiểu và tham gia các cuộc họp cộng đồng.

Dự án mở đầu

Trung tâm Điều hành và Hoạt động có trụ sở tại East Portland (phía Đông thành phố Portland) là bất động sản được mua đầu tiên cho trái phiếu xây dựng, do đó được chúng tôi đặt tên là Dự án mở đầu, như lời nói đầu của một cuốn sách. Tòa nhà này sẽ là trung tâm của nhiều dịch vụ thư viện và sẽ mở đường cho các dự án trái phiếu khác. Tìm hiểu thêm về tòa nhà trung tâm là một phần nỗ lực của chúng ta để mang đến nhiều thư viện và dịch vụ có lợi ích cho tất cả cộng đồng.

Dự án Chương Một

Những dự án trong chương này bao gồm dự án thư viện Albina và North Portland, bên cạnh dự án thư viện Holgate và Midland, sẽ bắt đầu với nhóm kiến trúc do những phụ nữ da màu điều hành.

Bình chọn một thiết kế nội thất bạn yêu thích!  Xem các mẫu thiết kế nội thất. Bạn cũng có thể đến trực tiếp thư viện Midland để bình chọn. Cuộc bình chọn kết thúc vào ngày 6 tháng 7.

Hãy tham gia lắng nghe các buổi trao đổi, tìm hiểu và đóng góp ý kiến để xây dựng các thư viện đại diện cho cộng đồng của quý vị! Tham khảo trang Dự án Chương Một để có thêm thông tin về những thư viện và sự kiện này.

Tìm hiểu thêm về sự cam kết mời gọi cộng đồng tham gianguyên tắc trong dự án lập ngân sách của chúng tôi.

Quý vị có câu hỏi? Tìm xem trong Câu hỏi thường gặp (FAQ) về Trái phiếu thư viện.

Dự án cải thiện

Mười một thư viện sẽ được tiến hành nâng cấp quy mô nhỏ nhưng vẫn quan trọng, là một phần của dự án cải thiện, để bảo đảm các địa điểm thư viện được an toàn, hiện đại và thân thiện nhằm phục vụ mọi người trong cộng đồng. Việc đổi mới này sẽ dựa trên nhu cầu riêng của từng thư viện và có thể gồm có kệ và đồ đạc mới, nâng cấp thảm và sơn cũng như các đồ nội thất khác.

Tìm hiểu thêm về các dự án cải thiện.

Ban Giám sát Trái phiếu thư viện

Ban Giám sát Trái phiếu họp mỗi ba tháng để xem xét việc thi hành Dự luật 26-211 (bao gồm số liệu tài chính), và báo cáo hằng năm cho cộng đồng và Hội đồng Ủy viên Quận (đồng thời phục vụ như Hội đồng của Library District) cùng giải đáp câu hỏi và góp ý về hiệu quả làm việc hướng đến mục đích của trái phiếu.

Nhà cung ứng và doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp (FAQ) cho nhà cung ứng và doanh nghiệp

Giữ liên lạc

Nghe tin từ thư viện của quý vị