Các dự án cải tiến

Ảnh
Mặt ngoài của Thư viện Capitol Hill đã được cải tiến

Công ty thiết kế kiến trúc: Hennebery Eddy
Diện tích và địa điểm: 11 thư viện trên toàn quận
Lịch trình: Lịch trình khác nhau tùy theo địa điểm thư viện; Dự định hoàn thành toàn bộ vào mùa Thu năm 2025

11 thư viện trong dự án cải tiến gồm có:

Thư viện sẽ có thêm:

  • Kỹ thuật Xử lý tài liệu tự động tại nhiều địa điểm để hỗ trợ khách sử dụng thư viện lấy tài liệu nhanh hơn.
  • Kệ sách có chiều cao thấp hơn giúp nơi phục vụ được an toàn cho nhân viên và thành viên cộng đồng
  • Đồ nội thất, thảm và lớp sơn mới tạo nên một nơi cung cấp dịch vụ thoải mái, thân thiện