Thư viện Central được cải tiến tốt hơn!

Ảnh
Alt text for image: Aerial view of Central’s updated exterior with two terraces for outdoor seating

Thư viện Central hiện hoạt động cho mọi người sử dụng với sự đổi mới. Chào mừng quý vị trở lại!

Thư viện Quận Multnomah đã cẩn thận gìn giữ tòa nhà lịch sử này trong quá trình cải tiến để phục vụ khách tốt hơn. Thư viện Central hiện thời trông rực rỡ và thông thoáng hơn, với nhiều tính năng hiện đại mới cho người sử dụng. 

Photos: Central Library improvements

Những cải tiến dành cho người sử dụng

 • Ghế ngồi thoải mái
 • Thảm mới thay ở tất cả ba tầng nơi công cộng
 • Lớp sơn mới ở khu vực công cộng rộng rãi
 • Có thêm phòng họp và khu vực gặp gỡ 
 • Thêm ổ cắm điện và cổng nạp điện giao thức USB
 • Cửa hàng Friends of the Library mới ở tầng trệt.
 • Biển báo hướng dẫn có hình tượng và biên dịch sang các ngôn ngữ
 • Xử lý tài liệu được tự động nhận trả sách, phân loại và chuyển sách
 • Khu vực thiếu niên có chỗ ngồi thoải mái 
 • Kệ sách thấp hơn giúp khu vực thêm ánh sáng, dễ dàng nhìn thấy và lướt xem sách

Phòng vệ sinh được tăng cường

 • Phòng vệ sinh mới gồm 10 buồng dành cho mọi giới tính
 • Hai phòng vệ sinh cho gia đình ở tầng trệt, trong đó một phòng là mới xây dựng
 • Phòng vệ sinh trên tầng hai và tầng ba được cải tiến có tu sửa cố định, quầy, sàn và gạch mới

Và còn nữa!

Thư viện Quận multnomah đang xây dựng, mở rộng và tu sửa các tòa nhà thư viện cho cộng đồng là kết quả của trái phiếu xây dựng được cử tri chấp thuận vào năm 2020. Hệ thống thư viện hiện đang tiến hành mở rộng và chuyển đổi lớn nhất trong vòng hơn một thế kỷ qua.

Ảnh
Alt text for image: Soft blue seats are centered in a yellow room with bookshelves lining the walls