Đổi mới một thư viện Central tốt hơn cho quý vị

Hình vẽ thư viện Central toàn cảnh hướng Bắc nhìn từ trên không sau khi trùng tu

Nhờ vào Trái phiếu Xây dựng thư viện được cử tri chấp thuận năm 2020, thư viện Quận Multnomah hiện tập trung xây dựng, mở rộng và đổi mới các khu vực trong thư viện để phục vụ công chúng. Trong những năm tới đây, thư viện Central sẽ có một số sửa đổi và cải tiến để tất cả quý bạn đọc, khách hàng có thêm diện tích sử dụng trong thư viện. Đầu tháng Sáu 2022, thư viện Central khởi công nhiều dự án xây dựng được tài trợ từ trái phiếu và các nguồn khác.

Từ ngày 1 tháng 8 đến 1 tháng 11, 2022, thư viện Central sẽ đóng cửa ngưng phục vụ để giảm bớt sự gián đoạn lâu dài hơn. Việc đóng cửa giúp hoàn tất nhiều dự án xây dựng, đẩy nhanh tiến độ công trình và giảm chi phí cho cư dân Quận Multnomah. Từ đầu tháng Sáu, lối vào tòa nhà thư viện từ hướng Đông và chỗ đậu xe trên đường sẽ bị hạn chế.

Không có dịch vụ lấy tài liệu đặt trước tại địa điểm này. Thùng trả sách vẫn mở ở đường SW 11th. Liên lạc chúng tôi để được giúp chọn địa điểm khác cho việc lấy tài liệu đặt trước.

Dự án này được tài trợ từ vốn của Trái phiếu Xây dựng thư viện, ngân quỹ của Prosper Portland- một tổ chức phát triển thịnh vượng cho cư dân và doanh nghiệp Portland, quỹ của Kế hoạch nâng cao Vốn thư viện, và quỹ Dự trữ của Library District. Thư viện sẽ đăng thêm nội dung chi tiết và thông tin mới nhất trên trang này.

Hình vẽ bên ngoài tầng trệt thư viện Central nhìn theo hướng Bắc sau khi trùng tu

Những thư viện gần thư viện Central nhất là:

Northwest Library: 2300 NW Thurman Street
Albina Library: 216 NE Knott Street
Belmont Library: 1038 SE César E. Chávez Boulevard

Xin liên lạc chúng tôi để được giúp đỡ về sử dụng thư viện.