Search results

Searching for "[current-page:query:search_api_fulltext]" and displaying 1 - 25 of 250 search results

Đội ngũ nhân viên nói tiếng Việt của thư viện

Thư viện quận Multnomah cung cấp dịch vụ thư viện bằng tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Đội ngũ nhân viên nói tiếng Việt của thư viện giúp người sử dụng tìm tài liệu và dịch vụ thư viện bằng tiếng Việt.

Nhạc cụ truyền thống Việt Nam

Kính mời quý vị tham dự buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam với nghệ sĩ David Dahl và Thanh Nga để cùng kỷ niệm tháng Di sản người Mỹ gốc châu Á, người bản địa quần đảo Hawaii và Thái Bình Dương. Quý vị sẽ có cơ hội thưởng thức cách bố trí mới của thư viện.

Books 2 U

Books 2 U khuyến khích trẻ em đọc để tạo niềm vui cho bản thân và rồi sẽ là người sử dụng thư viện.

Nghệ Thuật Trưng Bày Hoa Tươi

Thảo Ann sẽ hướng dẫn cách trưng bày hoa tươi để tạo ra những tác phẩm mỹ thuật đẹp mắt. Thư viện sẽ cung cấp tất cả các vật liệu và dụng cụ. Ưu tiên cho quý vị ghi danh trước. This program is specific for Vietnamese speaking community and will be presented only in Vietnamese.

Thủ công làm xe đạp

Tháng Năm là tháng Đi Xe Đạp Toàn quốc, cùng tham gia giờ thủ công tại thư viện Rockwood, tạo chiếc xe đạp nhỏ bằng đĩa CD và vài vật liệu quanh nhà.

Bộ sưu tập tài liệu về người Da Đen

Bộ sưu tập tài liệu về người Da Đen (Black Resources Collection) của Thư viện Quận Multnomah cung cấp hơn 7,000 mục — sách, phim, tạp chí, âm nhạc, v.v..— liên quan đến trải nghiệm của người Mỹ gốc châu Phi cũng như các tác phẩm của họ và những người thuộc dòng dõi người Phi Châu.

Công bằng và hòa nhập

Thư viện quan tâm đặc biệt đến tiếng nói của những nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và nạn áp bức. Chúng tôi công nhận và tôn vinh sức mạnh, sự thông thái và kiến thức của họ. Sứ mệnh của thư viện chính là thúc đẩy, tạo điều kiện cho các cộng đồng đa dạng có thể học tập và sáng tạo.

Quản trị

Hội đồng Ủy viên Hạt Multnomah, do cử tri hạt bầu, quản trị thư viện. Đổi lại, các ủy viên bổ nhiệm công dân vào Ban Cố vấn Thư viện, giám sát các hoạt động của thư viện.

Tiểu sử Giám đốc

Vailey Oehlke được bổ nhiệm làm Giám đốc Thư viện Quận Multnomah vào năm 2009. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình ở thư viện vào năm 1997 với tư cách là một chuyên viên ngành thư viện lĩnh vực phục vụ thiếu niên trong chương trình School Corps. Sáu năm sau cô gia nhập đội ngũ nhân viên của Thư viện Central khu vực trung tâm thành phố, đầu tiên là quản lý viên một khu vực và sau đó là Giám đốc thư viện. Cô trở thành Phó Giám đốc hệ thống thư viện vào năm 2008 và được bổ nhiệm làm Giám đốc một năm sau đó.

Thông tin Cộng đồng người Da Đen

Nhóm nhân viên Thư viện Ủng hộ Văn hóa Cộng đồng Da Đen (BCLA) tập trung vào sự tăng cường gắn kết cộng đồng Da Đen với thư viện Quận Multnomah. Thành viên nhóm BCLA nối kết người dân với các dịch vụ họ cần, thông qua quận nhà hoặc với các tổ chức bên ngoài.