Ancestry Library Edition

Có thể xem tại tất cả địa điểm thư viện. Không thể truy cập từ xa.

Phiên bản thư viện của Ancestry.com. Có thể xem được hàng tỷ tên họ trong nhiều cơ sở dữ liệu phả hệ, bao gồm Hồ sơ điều tra dân số, Danh sách hành khách và hồ sơ của Vương quốc Anh và Ireland.

Sử dụng nguồn dữ liệu này để vào:

  • Bộ sưu tập Hoa Kỳ (U.S collections): cung cấp hàng trăm triệu tên họ từ Liên bang và cuộc điều tra dân số Hoa kỳ, hồ sơ ra đời, tử vong và kết hôn bao gồm chỉ số tử vong theo số an sinh xã hội, hồ sơ vượt biên vào Hoa Kỳ và hồ sơ tàu xuyên đại dương.
  • Bộ sưu tập Canada (Canadian collections): cung cấp hàng triệu hồ sơ từ Cuộc điều tra dân số Canada và các hồ sơ sinh tử thiết yếu, chẳng hạn như Bộ sưu tập Drouin (1621-1967), bao gồm hồ sơ rửa tội, kết hôn và chôn cất của Quebec.
  • Bộ sưu tập Vương quốc Anh (U.K. collections): cung cấp các cuộc điều tra dân số của Anh, Wales, Đảo Man, Quần đảo Channel và Scotland với hàng triệu hồ sơ ra đời và rửa tội (1834-1906), giấy đăng ký kết hôn (1521-1869), tử vong và chôn cất (1834-1934) và Hồ sơ Luật người nghèo (1840-1938) ở London.

Các bộ sưu tập ở những quốc gia khác tiếp tục mở rộng với hàng triệu hồ sơ từ:

  • Hồ sơ sinh tử qua điều tra dân số của Đức, chỉ số di cư, danh sách tàu thủy và danh bạ điện thoại.
  • Họ của người Trung Quốc trong Bộ sưu tập Jiapu lớn và đang tăng lên của các cuốn sách dòng dõi, gia phả của người Trung Quốc.
  • Hồ sơ lịch sử gia đình Do Thái từ Đông Âu, Nga và nhiều nơi khác.
  • Hồ sơ thuộc bộ sưu tập quân sự chứa những thông tin thường tìm không có ở nơi nào khác và bao gồm các hồ sơ từ thời kỳ thuộc địa đến thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
  • Các bộ sưu tập đa phương tiện cung cấp hàng triệu tập tin từ ảnh gia đình và bia mộ đến bưu thiếp và phim thời sự.