Chính sách phần mềm xã hội cho người dùng Thư viện Hạt Multnomah

Thông qua ngày 5 tháng 9 năm 2008

Chính sách

Thư viện Hạt Multnomah cung cấp blog, đánh giá của cộng đồng, bình luận của thành viên và các công cụ phần mềm xã hội khác cho các mục đích giáo dục, văn hoá, dân sự và giải trí. Các công cụ phần mềm xã hội thư viện cung cấp một diễn đàn công cộng hạn chế (hoặc chỉ định) để tạo điều kiện cho việc chia sẻ các ý tưởng, ý kiến ​​và thông tin về các chủ đề và vấn đề liên quan đến thư viện. Phần mềm xã hội thư viện có mục đích để tạo ra một không gian trực tuyến thân thiện và mời gọi mà người dùng thư viện sẽ tìm thấy thông tin hữu ích và thú vị và có thể tương tác với nhân viên thư viện và người dùng thư viện khác. Bình luận ​​được nhân viên thư viện kiểm duyệt và thư viện bảo lưu quyền loại bỏ bình luận bất hợp pháp hoặc lạc đề.

Định nghĩa phần mềm Xã hội

Phần mềm xã hội được định nghĩa là bất kỳ ứng dụng web, trang web hoặc tài khoản cung cấp bởi thư viện tạo điều kiện cho việc chia sẻ các ý kiến ​​và thông tin về các chủ đề và vấn đề liên quan đến thư viện.

Phần mềm xã hội bao gồm các định dạng như blog, listservs, các trang web, các trang mạng xã hội hoặc các bài viết để đánh giá cộng đồng và xếp hạng thành viên của tài liệu thư viện.

Quy định bình luận

Bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Không gửi thông tin nhận dạng cá nhân. Đặc biệt là thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không nên gửi thông tin như họ, trường, tuổi, số điện thoại, địa chỉ.

Bài viết có chứa những điều sau đây là chống lại quy định thư viện và sẽ bị xóa trước khi gửi bài hoặc xóa bỏ bởi nhân viên thư viện:

  1. Vi phạm bản quyền
  2. Bình luận lạc đề
  3. Tư liệu thương mại/thư rác
  4. Bài viết sao chép từ cùng một cá nhân
  5. Bài viết khiêu dâm
  6. Đe dọa cụ thể và sắp xảy ra
  7. Bình luận bôi nhọ
  8. Hình ảnh

Chọn bình luận nghĩa là quý vị đồng ý với các quy định này.