Día de los Niños: Comedia Para Los Niños / komedy 4 da kidz

Sat Apr 20
11:00 AM - 11:55 AM

Disfruta de comedia, malabarismo y magia con el espectáculo bilingüe de Angel Ocasio.

Angel Ocasio presents a bilingual and interactive performance combining physical comedy, juggling, balancing and magic.

green and purple dia de los ninos logo

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.