Tủ khóa thư viện

Lấy tài liệu đặt 24/7 trong tủ khóa tại thư viện Rockwood và Woodstock không cần gặp trực tiếp nhân viên

Ảnh
Library lockers outside

Tự lấy tài liệu đã đặt trong tủ khóa khi quý vị thuận tiện

Các tủ khóa được đặt ở đâu?

Thư viện Rockwood — phía Đông của tòa nhà, gần cổng trước.

Thư viện Woodstock — phía sau của tòa nhà, từ bãi đỗ xe đi vào.

Làm thế nào để chọn tủ khóa?

Khi đặt tài liệu trong danh mục trực tuyến, hãy chọn địa điểm đến lấy của quý vị:

  • Tủ giữ tài liệu Rockwood hoặc
  • Tủ giữ tài liệu Woodstock

Xin lưu ý: Nếu quý vị chọn địa điểm chính là thư viện Rockwood hoặc Woodstock thì tài liệu đặt của quý vị sẽ được lấy bên trong thư viện, không lấy ở tủ khóa.
Trong vòng bao lâu tôi phải đến lấy tài liệu một khi chúng đã ở trong tủ khóa?
Ba ngày

Tủ khóa chứa được bao nhiêu tài liệu?

Khoảng chừng ba cuốn sách. Quý vị sẽ được thông báo nếu sách quá lớn không thể cho vào tủ khóa. Nếu tài liệu quý vị nhiều hơn ba món, quý vị có thể phải lấy ở nhiều tủ.

Làm thế nào để lấy tài liệu từ tủ khóa?

  1. Chờ thông báo của thư viện gửi cho quý vị để biết tài liệu đã sẵn sàng.
  2. Đi đến tủ khóa. 
  3. Chạm vào màn hình để bắt đầu lấy tài liệu.
  4. Quét thẻ thư viện hoặc nhập bằng tay số thẻ thư viện của quý vị. Nhập mật mã của quý vị trên màn hình cảm ứng. 
  5. Cửa tủ sẽ mở ra. 
  6. Màn hình sẽ nhắc quý vị nếu còn tài liệu của quý vị trong các tủ khác.
  7. Lấy tài liệu của quý vị ra khỏi tủ.
  8. Đóng cửa tủ.

Có phải tài liệu đã được ghi vào tài khoản của tôi khi để chúng ở trong tủ khóa không?Khi quý vị lấy tài liệu ra từ tủ khóa, lúc đó tài liệu được ghi quý vị đang mượn và liệt kê trong tài khoản của quý vị. Nếu quý vị không đến lấy tài liệu, chúng sẽ không được ghi nhận.

Tôi có thể trả lại tài liệu vào tủ khóa không?Không. Vui lòng trả tài liệu tại thùng trả sách.

Để lấy tài liệu trong tủ khóa, tôi có cần thẻ thư viện không? Quý vị cần có thẻ thư viện hoặc số thẻ thư viện của mình. Quý vị cũng cần có mật mã.