Lịch sử Thư viện Fairview-Columbia

Mở cửa vào năm 2001, Thư viện Fairview-Columbia phục vụ cư dân tại Fairview, Troutdale, Corbett và những cộng đồng khác ở phía đông Quận Multnomah. Tòa nhà cho thư viện sử dụng tầng trệt và bốn căn hộ theo giá trị thị trường ở tầng trên . Đó là tòa nhà thư viện phức hợp đầu tiên của Quận Multnomah. Công ty thiết kế kiến trúc là Group Mackenzie; Thomas Hacker and Associates, Inc. đảm nhận vai trò tư vấn cải tiến cho người thuê.

Dấu mốc quan trọng

2024: Thư viện đóng cửa tiến hành cải tiến đổi mới, nhờ nguồn tài trợ của trái phiếu xây dựng thư viện năm 2020.

2020: Cử tri Quận Multnomah thông qua dự án trái phiếu thư viện, tài trợ cho dự án mở rộng và cải tiến một số thư viện.

2001: Thư viện Fairview-Columbia, tên do ủy ban thư viện cộng đồng đặt mở cửa vào ngày 13 tháng 11 năm 2001.