Chào mừng quý vị đến trang mạng mới Thư viện Quận Multnomah

Ảnh
Cat with glasses looking at computer

Thư viện Quận Multnomah thiết kế hiện đại trang mạng với các đặc điểm nổi bật và nội dung mới. Trang mạng này là kết quả từ nỗ lực hợp tác với ý kiến góp ý của nhân viên thư viện, khách sử dụng và các thành viên cộng đồng. 

Ưu tiên thiết kế phiên bản di động

Thư viện đặt ưu tiên cho trợ năng sử dụng thiết bị di động cho người dùng hiện đại, bao gồm cả những người không thường xuyên sử dụng máy tính để bàn và người có tình trạng khuyết tật. Thiết kế đẹp và dễ đọc cho phép quý vị sử dụng trang mạng thư viện ở bất kỳ nơi đâu và tìm thông tin mà quý vị cần.

Ưu tiên công bằng về nội dung

Trang mạng mới ưu tiên các cộng đồng da màu và khả năng có thể đến với nội dung văn hóa và ngôn ngữ. Thư viện đã cẩn thận tuyển chọn nội dung này có liên quan thích đáng về giá trị văn hóa, với sự cộng tác của nhóm nhân viên thư viện Ủng hộ Văn hóa Cộng đồng Da Đen, nhóm nhân viên Cộng đồng người Bản địa và các nhóm nhân viên ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, và tiếng Tây Ban Nha của thư viện.

Tìm chương trình, sự kiện theo cách quý vị

Tìm chương trình mà quý vị muốn tham dự trên trang chương trình mới của chúng tôi. Với các bộ lựa chọn tìm kiếm mới, hình thức ghi danh dễ dàng và sử dụng thuận tiện trên thiết bị di động giúp quý vị kiểm soát được các chương trình theo ý muốn.

Nghiên cứu và tìm liên kết dễ dàng

Quý vị sẽ có trải nghiệm hài lòng với kết quả nghiên cứu tốt hơn khi tìm kiếm dịch vụ và thông tin tại thư viện. Chọn tìm trang mạng của chúng tôi hoặc danh mục tài liệu của thư viện từ một hộp tìm kiếm. Danh sách lựa chọn chính của chúng tôi cung cấp các đường liên kết, dễ dàng đến với các công cụ học tập, dịch vụ và thông tin phổ biến nhất.

Miêu tả về thư viện

Có thể nhìn thấy dễ dàng và biết về các chương trình thư viện, các dịch vụ, những trình bày, giới thiệu về văn chương và mỹ thuật từ trang chủ.

Lắng nghe cộng đồng

Thư viện đã chỉ đạo các nhóm trọng điểm nội bộ, gồm tất cả hơn 40 nhóm trong thư viện, gửi ra một bản thăm dò ý kiến trên mạng trực tuyến bằng năm ngôn ngữ phục vụ của chúng tôi, và đã nhận được 10,000 ý kiến đóng góp. Ngoài ra thư viện còn thực hiện hơn 100 cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp ở các địa điểm có nhiều cộng đồng khác nhau nhất. Kết quả là một trang mạng mới, với một giá trị thực chưa từng có về sự quan tâm, góp ý của cộng đồng, là điều chúng tôi hy vọng quý vị yêu thích!