Tháng Di sản người Mỹ gốc châu Á, người bản địa quần đảo Hawaii và Thái Bình Dương

Tháng Năm là tháng Di sản người Mỹ gốc châu Á, người bản địa quần đảo Hawaii và Thái Bình Dương (AANHPI). Để tôn vinh tháng AANHPI, kính mời quý vị cùng mừng kỷ niệm với nhân viên thư viện qua các chương trình, giờ gặp gỡ chia sẻ kỹ năng tại các địa điểm.

Celebrate Asian American, Native Hawai'ian and Pacific Islander Heritage Month

Every May we celebrate Americans who trace their heritage to a vast region: China, Japan, Thailand, Malaysia, Korea, India, Cambodia, Vietnam, the Philippines Polynesia, Micronesia, and Melanesia, Native Hawaii, Samoa, Tahiti, Guam, Fiji, and Papua New Guinea. Here you'll find fiction, poetry, memoir and nonfiction by American authors from this rich diaspora.