Thông tin thiện nguyện viên

Two people working at a computer

Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm đến hoạt động thiện nguyện tại Thư viện Quận Multnomah!

Xem các cơ hội làm thiện nguyện viên hiện có.

Tất cả các cơ hội làm thiện nguyện viên đều yêu cầu một số kỹ năng về Anh ngữ.

Chúng tôi có các vị trí làm thiện nguyện viên trực tiếp và qua mạng. Nếu quý vị và các bạn nhìn thấy một cơ hội phù hợp và yêu thích, xin hãy điền đơn (chỉ có đơn bằng tiếng Anh). Nếu không thấy một cơ hội làm việc mà bạn yêu thích cho thư viện hoặc chương trình nào, là bởi vì hiện giờ không có. Chúng tôi thường xuyên đăng tin khi có cơ hội, xin vui lòng trở lại trang này để xem các công việc đang cần thiện nguyện viên. 

Liên lạc chúng tôi qua email libvols@multcolib.org hoặc gọi số 503.988.5731.