Tiểu sử Giám đốc

Vailey Oehlke, Director of Libraries

Ảnh
Ảnh chân dung của Vailey Oehlke, Giám đốc các thư viện, trước một kệ sách.

Vailey Oehlke được bổ nhiệm làm Giám đốc Thư viện Quận Multnomah vào năm 2009. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình ở thư viện vào năm 1997 với tư cách là một chuyên viên ngành thư viện lĩnh vực phục vụ thiếu niên trong chương trình School Corps. Sáu năm sau cô gia nhập đội ngũ nhân viên của Thư viện Central khu vực trung tâm thành phố, đầu tiên là quản lý viên một khu vực và sau đó là Giám đốc thư viện. Cô trở thành Phó Giám đốc hệ thống thư viện vào năm 2008 và được bổ nhiệm làm Giám đốc một năm sau đó.

Một người nổi trội về sáng kiến đổi mới, cô Vailey cam kết trợ giúp thư viện thúc đẩy và đáp ứng những nhu cầu thay đổi của cộng đồng bằng cách cung cấp thông tin, tài liệu, các dịch vụ và khu vực phục vụ nhằm giúp tăng thêm cơ hội và công bằng. 

Cô Vailey tha thiết với nhiệm vụ quan trọng của các thư viện công trong việc phát triển các cộng đồng mạnh mẽ và họ được quan tâm, hợp tác. Cô cũng tích cực tham gia các hội đồng cấp địa phương lẫn quốc gia và các nhóm cố vấn. Cô ấy từng là vị Lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội Thư viện công và phục vụ trong Hội đồng Quản trị của Hiệp hội này và Hội đồng các Thư viện thành thị cũng như Hệ thống Giáo dục Kỹ thuật phi lợi nhuận (Nonprofit Technology Education Network , NTEN). Cô Vailey hiện là thành viên của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ và Hiệp hội Thư viện bang Oregon. 

vaileyo@multcolib.org