Short Story Index

Mục lục truyện ngắn được viết bằng tiếng Anh hoặc dịch sang tiếng Anh xuất hiện trong các bộ sưu tập và ấn phẩm định kỳ được chọn.

Sử dụng nguồn tài liệu này để tìm kiếm:

  • Một truyện ngắn về bóng chày mà quý vị đã đọc vài năm trước
  • Tác giả của truyện sau hiện đại
  • Truyện ngắn với bối cảnh ở Cornwall, nước Anh

Nguồn tài liệu này nhắm vào các độc giả tìm kiếm truyện ngắn của tác giả họ yêu thích, giáo viên tìm kiếm ví dụ cho một thể loại cụ thể hoặc học sinh nghiên cứu toàn bộ các tác phẩm của một nhân vật văn học.