Biography Reference Bank

Sử dụng nguồn thông tin này để tìm kiếm:

  • Tiểu sử của tất cả những người đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình
  • Danh sách những nhân vật quan trọng trong Thế chiến II
  • Tiểu sử của các nhà văn người La-tinh nổi tiếng
  • Tiểu sử lịch sử và hiện tại của những người làm nghệ thuật

Nguồn thông tin này cung cấp bộ sưu tập tiểu sử toàn diện, bao gồm toàn bộ nội dung bộ Biography TodayBiography Magazine, cùng hàng ngàn tiểu sử tường thuật không có trong các cơ sở dữ liệu khác. Ngoài tìm kiếm theo từ khóa, người dùng có thể đọc lướt qua hơn 30 thể loại để tìm ra các tiểu sử mình quan tâm gồm diễn viên, nhà văn, nhà soạn nhạc, nhà thám hiểm, nhân vật liên quan đến lịch sử Hoa Kỳ và thế giới, nhà phát minh, nhạc sĩ, Tổng thống Hoa Kỳ, những lãnh đạo thế giới hiện tại và còn nhiều đối tượng khác.