Chính sách máy in 3D cho makerspace

Thư viện Quận Multnomah cung cấp phương tiện, đào tạo, kỹ thuật và các chương trình cho tất cả mọi người, cũng như tài liệu và dụng cụ sáng tạo cho những người bị giới hạn khả năng hoặc cơ hội. Bằng cách cung cấp phương tiện kỹ thuật như máy in 3D, chúng tôi có thể xây dựng kiến thức kỹ thuật số và bảo đảm sự thành công trong thế giới kỹ thuật số này.  Chính sách này thiết lập cách thức và những trường hợp mà công chúng có thể sử dụng máy in 3D của thư viện. Xin lưu ý, hiện không có dịch vụ in 3D từ xa. Nếu có câu hỏi về dịch vụ in 3D, xin vui lòng gửi email đến ROCmakerspace@multcolib.org.

Các quy tắc quản lý việc sử dụng máy in 3D của thư viện

Máy in 3D của thư viện được cung cấp cho công chúng để tạo ra các vật thể ba chiều bằng cách sử dụng thiết kế được tải lên từ tập tin máy tính kỹ thuật số.

 1. Công chúng sẽ không được phép sử dụng máy in 3D của thư viện để tạo loại tài liệu:     
  1. Bị cấm theo luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang.
  2. Không an toàn, có hại, nguy hiểm hoặc tạo ra mối đe dọa cận kề cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở dụng cụ ma túy và vũ khí. (Việc sử dụng như vậy có thể vi phạm các điều khoản sử dụng phần mềm thiết kế máy in 3D.)
  3. Vi phạm luật hoặc quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương về việc truy cập, xem, in và phát tán nội dung tục tĩu hoặc khiêu dâm trẻ em.
  4. Vi phạm chính sách của Quận Multnomah về quấy rối tình dục.
  5. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc điều khoản sử dụng phần mềm thiết kế máy in 3D. Ví dụ, máy in sẽ không được sử dụng để sao chép tài liệu được bảo vệ về mặt bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại. 
 2. Thư viện có quyền từ chối mọi yêu cầu in 3D.  
 3. Chi phí: In 3D tại thư viện hiện đang miễn phí, có thể thực hiện được nhờ quà tặng cho tổ chức The Library Foundation và một khoản tài trợ từ Ủy Ban Điều tiết cáp Mount Hood. Thư viện có quyền thu phí trong tương lai để trang trải chi phí in ấn tài liệu.
 4. Những tài liệu được in từ máy in 3D của thư viện sẽ trở thành tài sản của thư viện nếu không được lấy trong vòng ba mươi ngày sau khi hoàn thành và khách hàng sẽ được coi như đã từ bỏ mọi quyền sở hữu đối với vật thể được in. Các tập tin thiết kế sẽ được nhân viên thư viện xóa ngay khi in hoặc cuối mỗi ngày. Những tài liệu được in phải được người đã in đến lấy trừ khi đã có sự sắp xếp thay thế từ trước.
 5. Khách hàng chỉ có thể sử dụng máy in 3D với sự hỗ trợ của nhân viên thư viện hoặc tình nguyện viên được chỉ định và chỉ sau khi hoàn thành bất kỳ định hướng bắt buộc nào. Việc hư hỏng máy in sẽ tuân theo chính sách của thư viện về tài sản bị hư hỏng.
 6. Máy in 3D của thư viện được sử dụng cho mục đích giáo dục, giải trí và tạo vật mẫu. Thư viện không cung cấp sử dụng máy in 3D để sản xuất hoặc bán hàng hóa. Việc nhân viên thư viện hỗ trợ sử dụng máy in 3D không tạo thành sự hiểu biết hay công nhận về bất kỳ hoạt động sử dụng cuối cùng nào của vật thể 3D. Sau khi đã thuộc quyền sở hữu của khách hàng, thư viện miễn trừ trách nhiệm một cách rõ ràng đối với bất kỳ và toàn bộ thương tích cá nhân hay thiệt hại tài sản nào do sử dụng hoặc lạm dụng vật thể in 3D.