Lunar New Year: Celebrate the Lantern Festival/庆祝龙年元宵节

Sat Feb 24
2:00 PM - 4:00 PM

Please join us at the Central Library for the Lantern Festival, which wraps up the 15-day celebration for the Lunar Dragon Year. There will be Lion Dance, Chinese calligraphy, crafts, red envelopes, snacks, and more. 

欢迎大家一齐来庆祝龙年元宵节,中央图书馆提供的节目包含舞狮、书法、手工艺等活动,现场并有红包及甜点招待。

Photograph of three lion dance puppets, two white and one green

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.