Black History Month: Family Craft Sundays

Sun Feb 18
12:00 PM - 4:00 PM

Join us every Sunday in February for Black History Month Arts and Crafts. There will be fun for the whole family while we celebrate African American artists and artwork. A different creative activity will be available each Sunday from 12:00-4:00 pm.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.