Teen Council

Thu Apr 4
4:15 PM - 5:45 PM

Join us for teen council. It’s a fun way to make new friends, earn volunteer hours by helping your library and your community — AND get free snacks!

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.