The Reluctant Dragon

Sun Jun 30
2:00 PM - 3:00 PM

Based on the classic story, this Dragon Theater Puppets and Princesses production is about a dragon and a knight that must work together to convince the village that the dragon is nice. Watch a puppetry demo after the show.

Image of a green dragon puppet and a mustachioed knight puppet

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.