Cuentos y canciones

Sun Apr 21
2:00 PM - 2:30 PM

Se presentan cuentos, canciones y rimas en español para familias con niños de 0 a 6 años. 

Apoyado por donaciones a La Fundación de la Biblioteca.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.