Acuarelas y mas

Sat Feb 24
3:00 PM - 4:30 PM

¿Has querido siempre aprender a pintar? Ven a descubrir a tu artista interior. Los materiales de arte están incluidos, pero puedes traer tus propios materiales. 

Program will be conducted in Spanish.

paint brushes upright in a container in front of colorful stripes of watercolor

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.