Crepes dulces para familias

Fri May 10
4:00 PM - 5:30 PM

Aprendan a hacer crepas de manera sencilla, con ideas de varios rellenos dulces y saladas. Se dará una demostración de crepa dulce.

Watch a demonstration and learn how to make fresh French crepes with sweet filling.

A woman whisking something in a bowl, surrounded by fresh cooking ingredients

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.