AANHPI: Origami Flowers / Spring Time Origami

Sat May 25
2:00 PM - 3:00 PM

Learn to make origami flowers, butterflies and other spring-themed characters. Come transform an ordinary piece of paper into a three-dimensional form!

This event is first-come, first-served for 25 attendees.

pink origami tulip on a light blue background

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.