Origami Flowers / Spring Time Origami

Tue Mar 26
4:30 PM - 5:45 PM

Learn to make origami flowers, butterflies and other spring-themed characters. Come transform an ordinary piece of paper into a three-dimensional form!

colorful origami tulips

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.