Toddler Storytime

Fri Jun 14
11:00 AM - 12:00 PM

Toddlers (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

Attendance is limited and available on a first come, first served basis.

Multnomah County Library storytimes are supported by gifts made to The Library Foundation.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.