Origami Flowers / Spring Time Origami

Wed May 29
4:30 PM - 5:30 PM

Learn to make origami flowers, butterflies and other spring-themed characters with origami artist Yuki Martin. Come transform an ordinary piece of paper into a three-dimensional form!

photo of a pink origami flower on a blue background

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.