Chính sách mượn liên thư viện

Sửa đổi mới nhất 02.15.2022

Điều kiện đủ để mượn liên thư viện

 • Dịch vụ mượn liên thư viện dành cho những người sống hoặc đóng thuế bất động sản ở quận Multnomah hoặc những người trả phí hàng năm cho dịch vụ thư viện.
 • Vui lòng liên lạc thư viện địa phương nếu bạn không thể sử dụng dịch vụ này của thư viện quận Multnomah.
 • Khách sử dụng đang giữ tài liệu trễ hạn thuộc dịch vụ mượn liên thư viện có thể không được mượn thêm thông qua dịch vụ này.

Những tài liệu có thể mượn và những tài liệu không thể mượn

Chúng tôi sẽ cố gắng mượn các tài liệu sau đây từ các thư viện ở Hoa Kỳ hoặc Canada:

 • Sách
 • Sách thu âm trên CD
 • Vi phim (Microfilm)
 • Bản sao các bài báo
 • Bản ghi hình phim tài liệu

Thư viện không thể mượn:

 • Các tài liệu được xuất bản trong năm dương lịch hiện tại
 • Sách điện tử và sách thu âm cho tải về
 • Bản ghi âm nhạc, phần mềm, trò chơi điện tử hoặc bản ghi hình phim truyện (DVD/BluRay) ở một định dạng nào
 • Các tài liệu đã có trong bộ sưu tập của thư viện quận Multnomah.
 • Sách được in trước năm 1800. Mặc dù vậy, nếu có tài liệu này ở dạng tái bản hoặc bản thu nhỏ chúng tôi sẽ cố gắng mượn.
 • Báo chí định kỳ đính theo bộ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ yêu cầu bản sao hoặc bản thu nhỏ.

Phí

Chúng tôi sẽ cố gắng mượn tài liệu mà không phải trả phí. Tuy nhiên,

 • Một số thư viện có tính phí mượn liên thư viện.
 • Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn sẵn sàng trả số tiền bao nhiêu để có được tài liệu. 

Quản lý tài khoản sử dụng

 • Tài liệu thuộc dịch vụ mượn liên thư viện chỉ có thể mượn bằng thẻ thư viện của người đã yêu cầu tài liệu đó.
 • Mượn liên thư viện tại một thời điểm chỉ được phục vụ hai yêu cầu.
 • Phải trả lại những tài liệu đã trễ hạn thuộc dịch vụ mượn liên thư viện trước khi có thể mượn thêm tài liệu qua dịch vụ này.  
 • Những tài liệu đã trễ hạn 30 ngày hoặc được trả trong tình trạng hư hỏng đáng kể sẽ phải chịu một khoản phí tối thiểu là $50. Khoản phí này có thể tăng lên, nếu chi phí của tài liệu cao hơn.
 • Bạn có thể yêu cầu một lần gia hạn, trừ khi băng giấy trắng được kẹp trên tài liệu có lưu ý tài liệu đó không thể gia hạn. Việc gia hạn thì không bảo đảm. Để yêu cầu gia hạn, hãy liên lạc chúng tôi. Không được liên lạc thư viện nơi bạn đã nhận tài liệu hoặc chính thư viện sở hữu tài liệu đó. 

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về mượn liên thư viện hoặc liên lạc chúng tôi.