Các Phòng Học ở Hollywood (A-E)

Ảnh
Hollywood study room

Thư Viện Hillsdale có năm phòng học công cộng (A-E) Xin gọi hoặc ghé thăm thư viện để đặt chổ, có thể đặt trước tối đa 7 ngày. Giới hạn thời gian đặt chổ mỗi ngày là 2 tiếng cho mỗi cá nhân hoặc mỗi nhóm.

Events

Jul 23

Teen Spirit Fanfic Thing

Jul 23
Tue Jul 23
5:30 PM - 7:30 PM
Thư viện Hollywood

Culturally relevant and identity-supporting craft time for teens who identify as Two-Spirit/LGBTQ+ and their allies.

Jul 24

Tech Help Drop-in

Jul 24
Wed Jul 24
2:00 PM - 4:00 PM
Thư viện Hollywood

We can help you with technology!

Jul 24

Pajama Storytime

Jul 24
Wed Jul 24
6:30 PM - 7:15 PM
Thư viện Hollywood

Put on your pajamas, grab a bedtime buddy, and join us for stories, songs and fun. For children 6 years and younger with adult.