STEAM lab

Wed May 1
3:00 PM - 4:30 PM

Come explore Science, Technology, Engineering, Art, and Math concepts with us in a hands-on, fun, and engaging environment.

This month's project: Gardening! 

Five multi-colored tiles with white icons of a molecule, gear, mathematical signs, computer circuitry, and a painter's palette

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.