Día de los Niños: Hora de Cuentos / Bilingual Storytime

Sun Apr 28
2:00 PM - 3:00 PM

¡Acompáñenos a una hora de cuentos bilingüe y pintura de cara para niños! Tendremos canciones y libros ilustrados divertidos celebrando el Día de los Niños. Hecho posible por los regalos a La Fundación de la Biblioteca.

Join us for a bilingual storytime and face painting! We’ll have fun songs, and story reading in celebration of Día de los Niños! Multnomah County Library Storytimes are supported by gifts made to The Library Foundation. Attendance is limited to first come, first served.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.