Tiny Tots

Fri Apr 26
10:15 AM - 10:45 AM

One-year-olds (with a favorite adult) enjoy songs, movement activities, rhymes, books and playtime. This action-packed program engages new walkers in language-based activities.

Multnomah County Library storytimes are supported by gifts made to The Library Foundation.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.