Thư viện Holgate mới: Nhạc Dân tộc Việt nam

Sat Jul 13
3:30 PM - 4:30 PM

Thư viện Holgate mới: Nhạc Dân tộc Việt nam

Thứ Bảy 13 tháng 7, 2024

3g30 chiều

Thưởng thức âm nhạc dân tộc Việt nam với nghệ sĩ David Dahl

traditional Vietnamese instruments

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.