Rainbow Family Storytime

Sat Jun 1
2:15 PM - 3:00 PM

Children from birth to age 6 (with a favorite adult) enjoy books highlighting LGBTQ+ families, along with songs, rhymes and movement activities building language, literacy, and community in an identity-supporting environment.

Multnomah County Library storytimes are supported by gifts made to The Library Foundation.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.