New Holgate Library: Family Music Fun with Irina

Mon Jul 15
2:00 PM - 3:30 PM

Join Irina Myachkin for a solo guitar performance followed by interactive music fun! We'll learn some Russian songs with instruction in English and Russian for all to enjoy. 

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.